Gedragstherapie

ALGEMEEN


Soms gebeurt er iets in het leven van de hond waardoor hij probleemgedrag gaat vertonen. Daarvoor kunnen verschillende redenen (motivaties) zijn. Als uw hond ongewenst gedrag vertoont dan kan gedragstherapie helpen het probleemgedrag op te lossen.


Probleemgedrag kan zijn:

• Angst (bijv. voor andere honden, mensen, kinderen, geluiden)

• Onzindelijkheid

• Nerveus of hyperactief gedrag

• Niet luisteren

• Niet alleen thuis kunnen zijn of verlatingsangst

• Agressie (bijv. naar andere honden, andere dieren, mensen, kinderen, gezinsleden)

• Voerbak- of bezitsagressie

• Vernielen

• Obsessief gedrag

• Het niet willen komen

• Weglopen

• Najagen van bijv. fietsers of joggers

• Overmatig blaffen

• Trekken aan de lijn

Momenteel kan ik u niet helpen met gedragstherapie! 

WAT IS PROBLEEMGEDRAG?


U bepaalt of het gedrag dat uw hond vertoont een probleem is voor hemzelf, de omgeving of voor u. Wat voor de een geen probleem is, kan een ander als groot probleem ervaren. Tijdens het oplossen van het probleemgedrag wordt er ook wat van u gevraagd. U bent degene die het probleemgedrag van de hond gaat omzetten naar gedrag wat voor hem, de omgeving of uzelf wel aanvaardbaar is. Als gedragstherapeut help ik u daar natuurlijk bij door u een gedegen plan aan te bieden! 

WERKWIJZE BIJ GEDRAGSTHERAPIE


Ik kom voor een consult bij u thuis. Voordien heeft u van mij een uitgebreide vragenlijst ontvangen. Daarin stel ik u allerlei vragen over het dagelijkse leven van uw hond. Deze vragenlijst dient voor het eerste consult ingevuld aan mij geretourneerd te worden, zodat ik mij goed kan voorbereiden op het consult.


Ik kom bij u thuis omdat het erg belangrijk is om het gedrag en de houding van de hond in zijn eigen omgeving te observeren. Deze observatie wordt moeilijk in een andere omgeving omdat mens en hond dan vaak minder op hun gemak zijn en ander gedrag laten zien. Ik maak (eventueel) filmmateriaal van het gedrag en ik zoek, o.a. door het stellen van veel vragen, uit wat de prikkel is waar de hond op reageert, in welke context dit gebeurt, of er stresssignalen te zien zijn en wat de motivatie van uw hond is om het probleemgedrag in te zetten. 

Na het consult maak ik een uitgebreid verslag van het probleemgedrag en een therapieplan.


Dit verslag met therapieplan wordt aan u gemaild waarna ik voor een tweede consult bij u thuis kom en het verslag zal bespreken en de stappen van de therapie worden uitgelegd en eventueel geoefend.


Ik werk zoveel mogelijk op een positieve manier, dus zonder correcties. Alleen bij sommige probleemgedragingen kan een correctie-methode soms noodzakelijk zijn. Echter, pijn wordt daarbij vermeden.


DUUR VAN DE THERAPIE


Het eerste consult duurt ca. 1,5 tot 2 uur. Het tweede gesprek is meestal iets korter, ca. 1 tot 1,5 uur.

U gaat zelf met het probleemgedrag aan de slag aan de hand van het therapieplan. Daarbij kan ik u natuurlijk ondersteunen of we kunnen een apart consult afspreken om de therapie in praktijk te brengen c.q. te oefenen. De duur van de therapie is niet aan te geven. Dit is o.a. afhankelijk van het probleemgedrag, hoe lang dit gedrag al duurt etc.


MAKEN VAN EEN AFSPRAAK


Vertoont uw hond probleemgedrag en wenst u dit op te lossen dan wel in goede banen te leiden, dan kunt u een afspraak met mij maken. U kunt het contactformulier invullen en dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Natuurlijk kunt u mij ook bellen voor het maken van een afspraak.


Wacht niet te lang met het maken van de afspraak; hoe langer het ongewenste gedrag duurt, des te erger het kan worden door het leereffect dat daarbij een grotere rol speelt!

KvK Arnhem: nr. 64342115

copyright ©  Dog in Motion 2015